The Clinical Company
People and Projects

Find Your Job

Voorbeeld Projecten

Projecten binnen Medical Affairs, zoals bijvoorbeeld:

  • opzetten en begeleiden van een studie: het opzetten en begeleiden van een fase IV studie. Dit kan inhouden een of enkele van de volgende taken: protocol ontwikkeling, goedkeuringsprocedures (intern en extern), investigator recruitment, feasibility, site initiation, monitoring visits, site closure, Clinical Study Report, communicatie met investigators, investigators meetings, contract management, budget beheer, publicatie management.

  • organiseren van een speakertour: het organiseren van een serie presentaties door een externe (vaak internationale) spreker. Hierbij moet onder andere worden gelet op de juiste doelgroep, planning, inhoud van presentatie, logistiek, contract en budgetbeheer.

  • opzetten van een CME: het organiseren van nascholing(en); dit kan inhouden een of enkele van de volgende taken: het bepalen van de juiste inhoud, productie van de inhoud, selecteren van de juiste sprekers, begeleiden van interne goedkeuringsprocedures, accreditatie aanvraag, organiseren van logistiek (afhankelijk van vorm van CME kan dit een digitaal proces zijn, of het organiseren van bijeenkomsten), plan maken voor het genereren van deelnemers, projectplanning, contractbeheer, budgetbeheer.

  • organiseren en van een of meerdere Advisory Boards: het organiseren van een Advisory Board meeting kan een of enkele van de volgende taken betekenen: bepalen en uitnodigen van de gewenste deelnemers, het voorbereiden van de presentaties, het begeleiden van de interne goedkeuring, contractbeheer, het modereren van de meeting, presenteren van informatie, notuleren, actiepunten verzamelen, follow up van de meeting.

  • verbetering van zorgpaden: het (vaak in samenwerking met externe stakeholders) verbeteren van zorgpaden kan uiteenlopen van de eerste discussies met externe stakeholders (zorgverleners) over de behoeftes en mogelijkheden, tot het projectmanagement van de zorgverbetering. De daadwerkelijke invulling van deze projecten is sterk afhankelijk van het type zorgpadverbetering, maar vereist over het algemeen sterke vaardigheden in External Expert Engagement, projectmanagement, samenwerking en patiëntgerichtheid.

  • training van interne stakeholders: het trainen van bijvoorbeeld sales of andere interne teams: het overbrengen van (soms complexe) wetenschappelijke informatie op het juiste kennis niveau, rekening houdend met verschillende leerstijlen. Bij de taken kan onder andere horen: het ontwerpen van de training (meestal op basis van uitgebreide medische informatie), het plannen en geven van de training, het ontwerpen en afnemen van toetsen.

  • assistentie bij het schrijven van (vergoedings) dossiers: het omzetten van wetenschappelijke informatie in een complete, leesbare en doelgerichte tekst, bestemd voor het overbrengen van de juiste informatie aan externe stakeholders (zoals de autoriteiten).

  • uitvoering van Risk Minimization Plans: het uitvoeren van Risk Minimization Plans kan van alles omvatten, zoals bijvoorbeeld het ontwerpen en uitvoeren van een communicatieplan gebaseerd op de eisen van de autoriteiten, waarbij ook registratie van de gedane activiteiten, doelgroep en effect een rol spelen.

Staat de juiste job er voor jou nog niet tussen? Of ben je geïnteresseerd in een kennismaking met onze organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

+31 (0)88 656 0010+32 1 679 5440